Trang chủ Tin tức

R&D – NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

24/03/2017

R&D được đặc  biệt chú trọng tại công ty CP công nghệ Minh Hòa. Nhờ đó chúng tôi ứng dụng những thành tựu tiên tiến nhất trong sản xuất nhằm đưa ra các sản phẩm ngày càng đáp ứng tốt...

Xem thêm

CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT

24/03/2017

  CHÚNG TÔI TIN VÀO TÍNH BỀN VỮNG Là mội công ty có trách nhiệm lại hoạt động trong việc sản xuất các thiết bị môi trường. Vì lý do sinh thái và hiệu qủa kinh doanh, chúng tôi tự...

Xem thêm

TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

24/03/2017

TCVN 5945/2005 Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp Nhà vệ sinh di động tiết kiệm nước, nhà vệ sinh lưu động, nhà vệ sinh công cộng, nhà vệ sinh composite, nhà vệ sinh công trường, nhà vệ sinh cabin. Tài...

Xem thêm

HỖ TRỢ – LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

24/03/2017

 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 52/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005 http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn/dulieu/lbvmt.htm   Tag: Nhà vệ sinh di động, nhà vệ sinh lưu động, nhà vệ sinh tổ chức...

Xem thêm

Site Map | Giới thiệu | Liên hệ

© Copyright 2017 by nhavesinhdidong.com.vn. nha ve sinh di dong