Trang chủ Bảo hành và hỗ trợ

Chúng tôi có 3 trung tâm bảo hành và hỗ trợ khách hàng đặt tại 3 miền Bắc – Trung – Nam

TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ HỖ TRỢ CÁC TỈNH PHÍA BẮC.
- Hướng dẫn sử dụng và lắp đặt sản phẩm
- Bảo hành sửa chữa nhỏ tại nơi sử dụng
- Sửa chữa lớn tại nhà xưởng của công ty
- Tiêu hủy sản phẩm đã hết hạn sử dụng nếu có yêu cầu.
TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ HỖ TRỢ CÁC TỈNH MIỀN TRUNG & TÂY NGUYÊN
- Hướng dẫn sử dụng và lắp đặt sản phẩm
- Bảo hành và sửa chữa nhỏ tại nơi sử dụng
- Thu hồi và chuyển các sản phẩm hư hỏng nặng cần sửa chữa lớn.

TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ HỖ TRỢ CÁC TỈNH PHÍA NAM
- Hướng dẫn sử dụng và lắp đặt sản phẩm
- Bảo hành và sửa chữa nhỏ tại nơi sử dụng
- Sửa chữa lớn tại nhà xưởng của công ty
- Tiêu hủy sản phẩm đã hết hạn sử dụng nếu có yêu cầu.

DỊCH VỤ CHO THUÊ NHÀ VỆ SINH DI ĐỘNG

Site Map | Giới thiệu | Liên hệ

© Copyright 2017 by nhavesinhdidong.com.vn. nha ve sinh di dong